Hem

Vi håller på att bygga om hemsidan 


Hemsidan ska få en ny utformning. Ett arbete som pågår.  
Nyhetsbrev november


Här kan ni läsa Sveriges Frivilligcentralers senaste nyhetsbrev: 
Nyhetsbrev augusti med valspecial


Här kan ni läsa Sveriges Frivilligcentralers senaste nyhetsbrev med även en videohälsning från ordförande Torbjörn S. Brandhill: 

Nyhetsbrev juni 


Här kan ni läsa Sveriges Frivilligcentralers senaste nyhetsbrev: 

Här är en myt om Frivilliginsater:


"Frivilliginsatser/Frivilligt arbete stjäl jobb".


Det är en myt att frivilliginsatser skulle stjäla arbeten i arbetslöshetstider. 

(Habermann, Ulla. 1993. Folkelighed og friviligt arbejde. Akademisk Forlag s.170)


Årsmötet 2021 genomfördes i Borås med Träffpunkt Simonsland och Friviligcentralen i Borås som värdar. 2022 kommer vi åter

att vara i Borås. 


Vid årsmötet möjliggjordes ett individuellt medlemskap i förbundet. Är du frivilligsamordnare och är intresserad av att bli medlem kan du läsa mer här. Det individuella medlemskapet möjliggjordes då Frivilligsamordnarnas förbund lades ned under hösten 2021 och istället har det gjorts möjligt med ett medlemskap för frivilligsamordnare i Sveriges Frivilligcentraler. Vid årsmötet beslutades nya stadgar och det var även flera inspirerande talare som till exempel Maria Krafft Helgesson

Sveriges Frivilligcentraler + Frivilligsamordnarnas Förbund = ett förbund

Efter positiva årsmötesbeslut i de båda förbunden, togs under hösten 2020 ytterligare steg för en sammanslagning av förbunden.

En stadgeöversynsgrupp bildades, bestående av: Signe Isaksson Norrköping , Erling Zetterman Göteborg , Margareta Samuelsson Mölndal och Solveig Svantesson Skara. Förslaget till nya gemensamma stadgar är på gång att skickas ut inom kort, till alla medlemmar, både per brev och digitalt. 

Vi har en facebookgrupp där frivilligsamordnare/frivilligledare vars verksamheter är medlemmar i riksförbundet Sveriges frivilligcentraler eller enskilda frivilligsamordnare som är medlemmar i Frivilligsamordnarnas Förbund, kan träffas för att utbyta erfarenheter.


Är du eller din verksamhet medlem och du vill komma med i gruppen, kontakta Lotta Johansson i Örebro tel 019-21 42 34 så ansluter hon dig till gruppen.

Är du själv i behov av, eller känner du någon frivilligsamordnare som är intresserad av att gå en frivilligsamordnarutbildning?

Nu är en ny kurs på gång!


Läs mer HÄR och hjälp oss sprida den till intresserade!

  Vi gratulerar:


 - Resurspoolen i Linköping som i december 2019 
   firade 25-årsjubileum!

----------------------------------------------------------


  - Frivilligcentralen i Umeå som firar 20-årsjubileum!

    Frivilligsamordnaren Ulla-Britt Kull har medverkat i ett inslag på SVT om äldre

    och digitalt utanförskap.  På nedanstående länk kan du ta del av inslaget:


  Länk till TV-inslag        Länk till radioprogram om ensamhet bland äldre


---------------------------------------------------------


  - Väntjänst föreningen Hjärta till Hjärta, en del av
    Frivilligverksamheten i Örebro, som i oktober 2019 firade 
    20-årsjubileum!
På gång 2023

20-21 april konferens Karlskoga

Rapport från rikskonferensen i Stockholm april 2019

Två intensiva dagar där årsmöten genomfördes för både riksförbundet Sveriges Frivilligcentraler och Frivilligsamordnarnas Förbund. 

Följande personer valdes till styrelse för riksförbundet Sveriges Frivilligcentraler:

Ordförande Monica Hallgren, sekreterare Ulla Pernéus,

kassör Erling Zetterman, ledamöter Torbjörn Brandell, Annika Edström Rosell och Ann-Marie Blom.


Erik Slottner, äldreborgarråd, öppnade konferensen och hälsade välkommen till Stockholm. Johan von Essen, forskare, gav oss en inblick i nya befolkningstudien, Vanja Persson, pratade om tips för att (över)leva på lite pengar.


Kören Gatans Röster medverkade och lämnade ingen oberörd med sina sköna och medryckande sånger. Anette Kyhlström, en av de ansvariga för kören, berättade om hur de arbetar med att hjälpa personer i utanförskap med att hitta ny gemenskap i kören eller någon av Hela Människans andra verksamheter. Ett fantastiskt arbete!

Vi genomförde flera olika workshops, där deltagarna fick välja grupp utifrån olika ämnen såsom "Äldrevänliga städer" och "Integrationsarbete" m fl.


Signe Isaksson, höll en workshop med tips på hur man startar upp en frivillig-central. Lena Nyberg berättade om MUCF:s arbete och Charly Wassberg-Barbos gav deltagarna en insyn i hur CIVOS arbetar. Konferensens deltagare var aktiva med frågor och medskick, inte minst till MUCF angående fördelning av statliga medel till förbunden. Konferenslokalen Utsikten var toppen och kvällssamlingen på Hotell Birger Jarl bjöd på allsång och hjärngympa av olika karaktär.

Ett speciellt TACK går till Signe Isaksson för allt arbete hon lagt ner för de båda förbunden under många år och som vid årets årsmöte avgick ur styrelsen.


Nu ser vi fram emot höstens träff som hålls i Göteborg den 25 oktober.


------------------------------

Rikskonferens i Stockholm, 2-3 april 2019

"Frivilliginsatser förändrar och förenar!"

Välkommen! Medverkar gör bl a Johan von Essen,

Vanja Persson, Signe Isaksson, Erik Slottner,

Lena Nyberg och Charly Wassberg-Barbos.


Läs mer i inbjudan 

Program

Anmäl dig här!

 

Ett samarbete med Frivilligsamordnarnas Förbund, Riksförbundets Sveriges Frivilligcentraler och

Studieförbundet Vuxenskolan.

---------------------------------------------

 

Nationell konferens och höstmöte i Åmål 2-3 oktober 2018,

"Samverkan, ledarskap, hållbarhet och utveckling"

 

Medverkande: Patrik Zapata, professor

i offentlig förvaltning:

”Civilsamhället visar vägen- om hållbarhet,

sociala rörelser och kommuner”.

 

Arvid Askö, ordförande för Norges frivilligcentraler:

Den norska modellen av frivilligcentraler och

frivilligt socialt arbete.

 

Mimmi Edin, inspiratör,

”Konsten att hitta och

behålla frivilliga” –

goda tips om ledarskap

och utveckling.

 

Utöver ovanstående

huvudtalare,

medverkade också

Fredrik Bengtsson

som konferencier, Signe Isaksson som förbundets utbildnings-ansvarige, de båda förbundens styrelsemedlemmar, samt flera frivilligsamordnare från olika orter som bidrog med lokala exempel på hur de jobbar med rekrytering av nya grupper, utbildning av volontärer och nya verksamhetsgrenar.

 

Konferensen genomfördes med stöd av pengar

från Kronprinsessan Margaretas minnesfond.

Vi riktar ett stort och varmt TACK till fonden

som möjliggjorde dessa dagar för deltagarna.

 

Ett stort TACK går också till volontärer och

samordnare på Samverket i Åmål för ett fantastiskt

arrangemang, god mat och trevlig samvaro under

dagarna i Åmål.

 

---------------------------------

Årsmöte 2018

Riksförbundets årsmöte hölls i Uppsala den 19 mars. Satu Bernell inledde årsmötesdagen med att prata om "Livsglädje" och inspirerade årsmötesbesökarna till att med 8 "nycklar" för ökad glädje, påverka hjärnan att tänka positiva tankar. Under årsmötet valdes nedanstående styrelse för Riksförbundet Sveriges Frivillig-centraler och Frivilligsamordnarnas Förbund.

Styrelsen, från vänster längst fram Ulla Pernéus, sekreterare, Torbjörn Brandhill, vice ordförande, Monika Hallgren, ordförande och Erling Zetterman, kassör. Längst bak Annica Edström Rosell, webbansvarig och Signe Isaksson, ubildningsansvarig.

NATIONELL DEFINITION AV FRIVILLIGCENTRAL

 

• En kontaktpunkt mellan människor som önskar

   göra frivilliga insatser för enskilda eller organi-

   sationer och de som har behov av att få del av

   frivilliga insatser

 

• Ett informationskontor för frivilliga insatser

 

• Frivilligcentralen ska synliggöra frivilliga insatser

   i närområdet och betydelsen av dessa

 

• Frivilligcentralen ska underlätta förhållandena

  så att organisationer grupper och enskilda kan

  göra insatser i närområdet

 

• Frivilligcentralen ska vara ett komplement

   till den offentliga och privata sektorn

 

Projekt Nationell Stödstruktur för Frivilligcentraler; Signe Isaksson 2009

 

------------------------------------------

 

Ur stadgarna:

§ 2 Definition av Frivilligcentral

En Frivilligcentral förmedlar kontakter och skapar

möten mellan människor.

 

Frivilligcentralen välkomnar alla människor,

med olika åldrar och bakgrund. Frivilligcentralen utgår ifrån lokala behov och underlättar för organisationer, grupper och enskilda att göra frivilliga insatser i sin närmiljö.

 

Frivilligcentralerna är mångfacetterade med stor lokal variation. Gemensamt är också att synliggöra, informera om och stimulera till frivilligt engagemang.

 

Frivilligcentralerna bidrar till delaktighet i samhället,

demokratisk utveckling och är en del av det förebyggande

folkhälsoarbete, samt möjliggör nätverksbyggande.

 

Frivilligcentralen bidrar positivt till samhällsekonomin och

människors välbefinnande.

 

Huvudman för frivilligcentraler kan finnas inom ideell

eller offentlig sektor.

 

--------------------------------------

 

Sveriges Frivilligcentraler har ett nära samarbete med

Frivilligsamordnarnas Förbund, mer info om dem,

hittar du på www.frivilligsamordnarna.se

 

Historik

Den första frivilligcentralen startade i USA 1919.

Idag finns frivilligcentraler över hela världen.

 

Frivilligcentraler arbetar på olika sätt med att erbjuda människor frivilligt engagemang och förmedlar kontakter mellan personer som önskar göra insatser och de som har behov av sällskap, hjälp och stöd.

 

I Sverige har ett nätverk, sen 1990-talet, varit en sammanhållande länk för landets Frivilligcentraler.

Vid en beslutskonferens för Frivilligcentralerna i Sverige, 28 mars 2011, utsågs en arbetsgrupp för att arbeta med bildandet av en nationell organisering.

 

Arbetsgruppen har i samband med bildandet lämnat över till den nya styrelsen.

 

Från verksamhetsår 2014:

I samband med Rikskonferensen 2014 i Jönköping hade

Riksförbundet Sveriges Frivilligcentraler sitt första årsmöte. Arbetet med att få ett fungerande riksförbund drar vidare.


Det utsågs en liten styrelse som ledde och samordnade

arbetet under 2014. Några personer hade redan erbjudit

sig att hjälpa till med olika uppdrag, men fler behövdes!


Styrelsen arbetade som Frivilligcentralerna gör lokalt –

att ha ”rätt person på rätt plats”.