Bli medlem

Lokala Frivilligcentraler är välkomna att ansöka om medlemskap

i Riksförbundet Sveriges Frivilligcentraler.


Gör så här:

Frivilligcentraler som önskar ansöka om medlemskap i

Riksförbundet Sveriges Frivilligcentraler kan göra det

i vårt webbformulär. (se längre ner)


Årsavgiften är 400 kr och sätts in på plusgiro: 67 29 58-6.


OBS! Kom ihåg att skriva tydlig avsändare!


När du betalar in medlemsavgiften är det viktigt att du också

meddelar din Frivilligcentrals kontaktuppgifter. Gör detta i vårt

formulär här nedan.


*******************************************************

Ansökan om medlemskap i Riksförbundet Sveriges Frivilligcentraler.


I meddelanderutan skriver du Frivilligcentralens namn, adress, telefon, e-post

Namnet på frivilligcentralens huvudman, kontaktperson, e-post, telefon,

samt ort och datum. 
 
 

Copyright © All Rights Reserved