Hem

 

 

 

Dags att anmäla sig till vår nationella konferens och höstmöte i Åmål 2-3 oktober

Sista anmälningsdag 12 sept. Länk till mer information och anmälan finner du i "På gång" spalten till höger.

 

Medverkande: Patrik Zapata, professor i offentlig förvaltning:

”Civilsamhället visar vägen- om hållbarhet, sociala rörelser och kommuner”.

 

Arvid Askö, ordförande för Norges frivilligcentraler talar om den norska modellen

av frivilligcentraler och frivilligt socialt arbete.

 

Mimmi Edin, inspiratör, ”Konsten att hitta och behålla frivilliga” – goda tips om ledarskap och utveckling.

 

Varmt välkommen med!

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Årsmöte 2018

Riksförbundets årsmöte hölls i Uppsala den 19 mars.

Satu Bernell inledde årsmötesdagen med att prata om "Livsglädje" och inspirerade årsmötesbesökarna till att med 8 "nycklar" för ökad glädje, påverka hjärnan att tänka positiva tankar. Under årsmötet valdes nedanstående styrelse för

Riksförbundet Sveriges Frivilligcentraler och Frivilligsamordnarnas Förbund.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen, från vänster längst fram Ulla Pernéus, sekreterare,

Torbjörn Brandhill, vice ordförande, Monika Hallgren, ordförande och

Erling Zetterman, kassör. Längst bak Annica Edström Rosell, webbansvarig

och Signe Isaksson, ubildningsansvarig.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

HÖSTMÖTE 2017 - Riksförbundet Sveriges Frivilligcentraler

Alla har något att ge!

 

Måndagen den 6 nov 2017 hölls höstmötet i Enköping, men redan under söndagen genomfördes en manifestation på torget i Enköping för att fira frivilligsamordnarnas dag.

 

Till höstmötet anslöt ett 20-tal frivilligsamordnare, styrelsemedlemmar, chefer

och politiker som är engagerade på frivilligcentraler eller inom frivilligverksamhet

av olika slag. Höstmötet ingick även som en del av utbildningen för frivillig-/volontärsamordnare.

 

Kommundirektör Peter Lund och kommunstyrelsens ordförande hälsade

välkommen till Enköping.

 

Under dagen medverkade flera föreläsare som lyfte viktiga frågor:

- Delegerat ledarskap på Frivilligcentralen– en överlevnadsstrategi för "spindeln i nätet", Margareta Backlund, Nykvarn, som har mångårig erfarenhet av att använda

en metod för att entusiasmera fler till delat ansvar.

 

- Det vardagliga arbetets gränssättningar – för mig själv och dem jag möter,

Signe Isaksson, Norrköping, sakkunnig frivilligt socialt arbete.

 

- Professionell vän – gränsdragning mellan personlig och privat, Eva Ågren,

diakon i Enköping och Signe Isaksson, sakkunnig frivilligt socialt arbete.

 

- Förslag på utbildningsupplägg för frivilliga, Anette Edberg, Torsby

och Frida Bergström, Solna.

 

- Kreativ Workshop om framtiden - idéer och förväntningar inför kommande

verksamhetsår, Jenny Gardelin, verksamhetsutvecklare, Studieförbundet

Vuxenskolan

 

Arrangörer var: Riksförbundet Sveriges Frivilligcentraler, Frivilligverksamheten i

Enköpings kommun, Frivilligsamordnarnas Förbund, Studieförbundet Vuxenskolan

och Brinnande Frivillighet.

 

 

Årskonferens Marks kommun 2017

Kattis Ahlström, före detta generalsekreterare för BRIS medverkade och pratade om frivilligsektorns engagemang och betydelse för samhället och om den svåra gränsdragningen mellan att vara frivillig och professionell.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga medverkande:

Margareta Lövgren, Tomas Johansson, Ann-Marie Lindborg

Elin Boyer, Lena Nyberg, MUCF, Bennie Åkerfeldt, Signe Isaksson

Anette Edberg, Frida Bergström, Gunnel Eriksson, Nhela Ali och

Jenny Risfeldt

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NATIONELL DEFINITION AV FRIVILLIGCENTRAL

 

• En kontaktpunkt mellan människor som önskar

göra frivilliga insatser för enskilda eller organi-

sationer och de som har behov av att få del av

frivilliga insatser

 

• Ett informationskontor för frivilliga insatser

 

• Frivilligcentralen ska synliggöra frivilliga insatser

i närområdet och betydelsen av dessa

 

• Frivilligcentralen ska underlätta förhållandena

så att organisationer grupper och enskilda kan

göra insatser i närområdet

 

• Frivilligcentralen ska vara ett komplement

till den offentliga och privata sektorn

 

Projekt Nationell Stödstruktur för Frivilligcentraler; Signe Isaksson 2009

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ur stadgarna:

§ 2 Definition av Frivilligcentral

En Frivilligcentral förmedlar kontakter och skapar

möten mellan människor.

 

Frivilligcentralen välkomnar alla människor, med olika

åldrar och bakgrund. Frivilligcentralen utgår ifrån lokala behov

och underlättar för organisationer, grupper och enskilda att göra

frivilliga insatser i sin närmiljö.

 

Frivilligcentralerna är mångfacetterade med stor lokal variation.

Gemensamt är också att synliggöra, informera om och stimulera

till frivilligt engagemang.

 

Frivilligcentralerna bidrar till delaktighet i samhället,

demokratisk utveckling och är en del av det förebyggande

folkhälsoarbete, samt möjliggör nätverksbyggande.

 

Frivilligcentralen bidrar positivt till samhällsekonomin och

människors välbefinnande.

 

Huvudman för frivilligcentraler kan finnas inom ideell eller offentlig sektor.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sveriges Frivilligcentraler har ett nära samarbete med

Frivilligsamordnarnas Förbund, mer info om dem,

hittar du på www.frivilligsamordnarna.se

 

Historik

Den första frivilligcentralen startade i USA 1919.

Idag finns frivilligcentraler över hela världen.

 

Frivilligcentraler arbetar på olika sätt med att erbjuda människor frivilligt engagemang och förmedlar kontakter mellan personer som önskar göra insatser och de som har behov av sällskap, hjälp och stöd.

 

I Sverige har ett nätverk, sen 1990-talet, varit en sammanhållande länk för landets Frivilligcentraler. Vid en beslutskonferens för Frivilligcentralerna i Sverige, 28 mars 2011, utsågs en arbetsgrupp för att arbeta med bildandet av en nationell organisering.

 

Arbetsgruppen har i samband med bildandet lämnat över till den nya styrelsen.

 

Från verksamhetsår 2014:

I samband med Rikskonferensen 2014 i Jönköping hade Riksförbundet Sveriges Frivilligcentraler sitt första årsmöte. Arbetet med att få ett fungerande riksförbund

drar vidare. Det utsågs en liten styrelse som ledde och samordnade arbetet under 2014. Några personer hade redan erbjudit sig att hjälpa till med olika uppdrag, men fler behövdes! Styrelsen arbetade som Frivilligcentralerna gör lokalt – att ha ”rätt person på rätt plats”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På gång

2-3 okt Nationell Höstkonferens!

Sveriges Frivilligcentraler inbjuder tillsammans med Frivilligsamordnarnas Förbund och Åmåls kommun till en Nationell Höstkonferens i Åmål den 2-3 oktober 2018

För information och anmälan, klicka här!

 

 

 

 

 

 

 

Länkar

Frivilligsamordnarnas Förbund

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved