Hem

Kattis Ahlström, före detta generalsekreterare för BRIS medverkade och pratade om frivilligsektorns engagemang och betydelse för samhället och om den svåra gränsdragningen mellan att vara frivillig och professionell.

Övriga medverkande:

Margareta Lövgren

Tomas Johansson

Ann-Marie Lindborg

Elin Boyer

Lena Nyberg, MUCF

Bennie Åkerfeldt

Signe Isaksson

Anette Edberg

Frida Bergström

Gunnel Eriksson

Nhela Ali

Jenny Risfeldt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Årskonferens i Marks kommun på temat

"Gränsdragningar"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

NATIONELL DEFINITION AV FRIVILLIGCENTRAL

 

• En kontaktpunkt mellan människor som önskar

göra frivilliga insatser för enskilda eller organi-

sationer och de som har behov av att få del av

frivilliga insatser

 

• Ett informationskontor för frivilliga insatser

 

• Frivilligcentralen ska synliggöra frivilliga insatser

i närområdet och betydelsen av dessa

 

• Frivilligcentralen ska underlätta förhållandena

så att organisationer grupper och enskilda kan

göra insatser i närområdet

 

• Frivilligcentralen ska vara ett komplement

till den offentliga och privata sektorn

 

 

 

Projekt Nationell Stödstruktur för Frivilligcentraler; Signe Isaksson 2009

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

Ur stadgarna:

§ 2 Definition av Frivilligcentral

En Frivilligcentral förmedlar kontakter och skapar

möten mellan människor.

 

Frivilligcentralen välkomnar alla människor, med olika

åldrar och bakgrund. Frivilligcentralen utgår ifrån lokala behov

och underlättar för organisationer, grupper och enskilda att göra

frivilliga insatser i sin närmiljö.

 

Frivilligcentralerna är mångfacetterade med stor lokal variation.

Gemensamt är också att synliggöra, informera om och stimulera

till frivilligt engagemang.

 

Frivilligcentralerna bidrar till delaktighet i samhället,

demokratisk utveckling och är en del av det förebyggande

folkhälsoarbete, samt möjliggör nätverksbyggande.

 

Frivilligcentralen bidrar positivt till samhällsekonomin och

människors välbefinnande.

 

Huvudman för frivilligcentraler kan finnas inom ideell eller offentlig sektor.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Sveriges Frivilligcentraler har ett nära samarbete med

Frivilligsamordnarnas Förbund, mer info om dem,

hittar du på www.frivilligsamordnarna.se

 

 

Historik

Den första frivilligcentralen startade i USA 1919. Idag finns frivilligcentraler över hela världen.

 

Frivilligcentraler arbetar på olika sätt med att erbjuda människor frivilligt engagemang och förmedlar kontakter mellan personer som önskar göra insatser och de som har behov av sällskap, hjälp och stöd.

 

I Sverige har ett nätverk, sen 1990-talet, varit en sammanhållande länk för landets Frivilligcentraler. Vid en beslutskonferens för Frivilligcentralerna i Sverige, 28 mars 2011, utsågs en arbetsgrupp för att arbeta med bildandet av en nationell organisering.

 

Arbetsgruppen har i samband med bildandet lämnat över till den nya styrelsen.

 

Från verksamhetsår 2014:

I samband med Rikskonferensen 2014 i Jönköping hade Riksförbundet Sveriges Frivilligcentraler sitt första årsmöte.

Arbetet med att få ett fungerande riksförbund drar vidare.

 

Det utsågs en liten styrelse som ledde och samordnade arbetet under 2014. Några personer hade redan erbjudit sig att hjälpa till med olika uppdrag, men fler behövdes! Styrelsen arbetade som Frivilligcentralerna gör lokalt – att ha ”rätt person på rätt plats”.

UTBILDNING på gång:

Nu är det dags att anmäla sig till höstens utbildning för frivilligsamordnare

9 – 10 oktober 2017 i Örebro samt 6 - 7 november i Enköping.

 

Utbildningen ger dig som är anställd frivilligsamordnare eller du som har i uppdrag att starta upp en frivilligcentral, en god grund att stå på och ökar chanserna att få en hållbar uppbyggnad av er frivilligcentral.

 

Efter avslutad utbildning är du väl rustad med viktiga dokument, färdiga upplägg, massor av nya erfarenheter och inte minst, ett kontaktnät med kollegor i andra delar av landet som du kan utbyta erfarenheter med.

 

Utbildningen anordnas av Riksförbundet Sveriges Frivilligcentraler och Frivilligsamordnarnas Förbund i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan, Frivilligverksamheterna i Örebro och Enköpings kommuner samt Brinnande Frivillighet.

 

Kostnad:

Anmälningsavgift: 1 500 kronor, exklusive: moms, kurslitteratur, mat och fika samt egna resor och boende. Anmälan görs snarast och betalas in senast den 15 september 2017.

 

Antalet platser är begränsade…så först till kvarn!

Förbunden och våra samarbetspartners bidrar till att hålla kostnaden nere för utbildningen!

 

Mer information finner du här:

 

Inbjudan

Anmälningsblankett!

 

HÖSTMÖTE:

Måndagen 6 november möts vi, tillsammans med samordnarna som deltar i utbildningen, till HÖSTMÖTE i Enköping. Se vidare i Inbjudan

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved