Hem

Kattis Ahlström, före detta generalsekreterare för BRIS medverkade och pratade om frivilligsektorns engagemang och betydelse för samhället och om den svåra gränsdragningen mellan att vara frivillig och professionell.

Övriga medverkande:

Margareta Lövgren

Tomas Johansson

Ann-Marie Lindborg

Elin Boyer

Lena Nyberg, MUCF

Bennie Åkerfeldt

Signe Isaksson

Anette Edberg

Frida Bergström

Gunnel Eriksson

Nhela Ali

Jenny Risfeldt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årskonferens i Marks kommun på temat "Gränsdragningar"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

NATIONELL DEFINITION AV FRIVILLIGCENTRAL

 

• En kontaktpunkt mellan människor som önskar

göra frivilliga insatser för enskilda eller organi-

sationer och de som har behov av att få del av

frivilliga insatser

 

• Ett informationskontor för frivilliga insatser

 

• Frivilligcentralen ska synliggöra frivilliga insatser

i närområdet och betydelsen av dessa

 

• Frivilligcentralen ska underlätta förhållandena

så att organisationer grupper och enskilda kan

göra insatser i närområdet

 

• Frivilligcentralen ska vara ett komplement

till den offentliga och privata sektorn

 

Projekt Nationell Stödstruktur för Frivilligcentraler; Signe Isaksson 2009

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

Ur stadgarna:

§ 2 Definition av Frivilligcentral

En Frivilligcentral förmedlar kontakter och skapar

möten mellan människor.

 

Frivilligcentralen välkomnar alla människor, med olika

åldrar och bakgrund. Frivilligcentralen utgår ifrån lokala behov

och underlättar för organisationer, grupper och enskilda att göra

frivilliga insatser i sin närmiljö.

 

Frivilligcentralerna är mångfacetterade med stor lokal variation.

Gemensamt är också att synliggöra, informera om och stimulera

till frivilligt engagemang.

 

Frivilligcentralerna bidrar till delaktighet i samhället,

demokratisk utveckling och är en del av det förebyggande

folkhälsoarbete, samt möjliggör nätverksbyggande.

 

Frivilligcentralen bidrar positivt till samhällsekonomin och

människors välbefinnande.

 

Huvudman för frivilligcentraler kan finnas inom ideell eller offentlig sektor.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Sveriges Frivilligcentraler har ett nära samarbete med

Frivilligsamordnarnas Förbund, mer info om dem,

hittar du på www.frivilligsamordnarna.se

 

 

Historik

Den första frivilligcentralen startade i USA 1919. Idag finns frivilligcentraler över hela världen.

 

Frivilligcentraler arbetar på olika sätt med att erbjuda människor frivilligt engagemang och förmedlar kontakter mellan personer som önskar göra insatser och de som har behov av sällskap, hjälp och stöd.

 

I Sverige har ett nätverk, sen 1990-talet, varit en sammanhållande länk för landets Frivilligcentraler. Vid en beslutskonferens för Frivilligcentralerna i Sverige, 28 mars 2011, utsågs en arbetsgrupp för att arbeta med bildandet av en nationell organisering.

 

Arbetsgruppen har i samband med bildandet lämnat över till den nya styrelsen.

 

Från verksamhetsår 2014:

I samband med Rikskonferensen 2014 i Jönköping hade Riksförbundet Sveriges Frivilligcentraler sitt första årsmöte.

Arbetet med att få ett fungerande riksförbund drar vidare.

 

Det utsågs en liten styrelse som ledde och samordnade arbetet under 2014. Några personer hade redan erbjudit sig att hjälpa till med olika uppdrag, men fler behövdes! Styrelsen arbetade som Frivilligcentralerna gör lokalt – att ha ”rätt person på rätt plats”.

 

 

 

 

 

HÖSTMÖTE - Riksförbundet Sveriges Frivilligcentraler

Alla har något att ge!

 

Tid: Måndag 6 nov 2017 i Enköping, kl 09:30 – 17.00

(OBS: Manifestation 5/11 kl 18.00, mer info längre ner på sidan)

 

Plats: Kommunfullmäktigesalen, Kommunhuset, Kungsgatan 42, Enköping

 

Målgrupp: Frivilligsamordnare, Styrelser, Chefer och Politiker på Frivilligcentraler(Höstmötet ingår som en del av utbildningen för frivillig-/ volontärsamordnare)

 

Ur programmet:

- Välkommen till Enköping, kommundirektör Peter Lund

- Delegerat ledarskap på Frivilligcentralen, Margareta Backlund, Nykvarn,

med mångårig erfarenhet att använda en metod för att entusiasmera fler till

delat ansvar – en överlevnadsstrategi för spindeln i nätet, Frivilligsamordnaren.

- Det vardagliga arbetets gränssättningar – för mig själv och dem jag möter

- Professionell vän – gränsdragning mellan personlig och privat, Eva Ågren,

diakon i Enköping och Signe Isaksson, Sakkunnig frivilligt socialt arbete.

- Förslag på utbildningsupplägg för frivilliga, Anette Edberg, Torsby

och Frida Bergström, Solna

- Kreativ Workshop om framtiden - idéer och förväntningar inför kommande

verksamhetsår, Jenny Gardelin, verksamhetsutvecklare, Studieförbundet

Vuxenskolan

 

Anmälan till höstmötet: Anmälningslapp finner du HÄR

Mailadress för anmälan: sverigesfrivilligcentraler@gmail.com

 

Spara ner blanketten här ovan till din dator och fyll i Dina uppgifter!

(Alternativt meddela uppgifterna) Sänd sedan anmälan som bilaga i ett mejl till ovanstående adress senast onsdag 1 november 2017

 

Betalning: Uppge fakturaadress, inkl de uppgifter som krävs av din organisation,

om Du/Ni önskar att vi ska skicka faktura. Skicka annars betalning till Sveriges Frivilligcentralers PlusGiro: 67 29 58 – 6

 

Kostnad: Anmälningsavgift: 495 kronor inkl mat och fika

OBS! Anmälan är bindande, outnyttjad plats medför debitering.

 

För mer info eller frågor, kontakta:

Monica Hallgren, ansvarig i Enköpings kommun tel 0171 – 62 59 70, monica.hallgren@enkoping.se eller:

Signe Isaksson, utbildningsansvarig, tel 0703 - 94 34 99,

signe@brinnandefrivillighet.se

 

Ett tips: Den 5 november firas Frivilligsamordnare över hela världen – det ska vi också göra i Enköping! Vi samlas – tillsammans med Enköpingsborna – till en manifestation, med start på Stora Torget i Enköping kl 18.00.

Detta arrangemang avslutas på Villa Sandgatan, Sandgatan 1.

 

Varmt välkommen!

Styrelsen för Riksförbundet Sveriges Frivilligcentraler

 

Arrangörer: Riksförbundet Sveriges Frivilligcentraler, Frivilligverksamheten i

Enköpings kommun, Frivilligsamordnarnas Förbund, Studieförbundet Vuxenskolan och Brinnande Frivillighet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved